Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?Wydruk - Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?
Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 1. organy władzy publicznej,

 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,

 5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,

 6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,

 7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,

 8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,

 9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,

 10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

 11. związki zawodowe i ich organizacje,

 12. partie polityczne,

 13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

 

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.


Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,

 • przedmiot działania i kompetencje,

 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

 • majątek, którym dysponuje,

 • tryb działania,

 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.


Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakłada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Należy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.). W przyszłości planuje się włączyć w ramy tego rozporządzenia także wytyczne WCAG 1.0 co najmniej na poziomie A, co zrealizuje postulat e-Dostępności stron biuletynu.Tagi : podstawy

Udostępniający:

Aaaaaaaaa Bbbbbbbbb

Wytwarzający/Odpowiadający:

Dariusz Kornacki

Czas udostępnienia:

2008-01-17 13:31:27

Czas wytworzenia:

2008-07-02 10:20:00


Napisz komentarzKomentarze mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Jeżeli chcesz dodać komentarz zaloguj się albo zarejestruj.


Komentarze

komentarzy : 41
Wojciech Pelc, 2008-01-21 16:25:13
Nareszcie doczekaliśmy się nowego BIP! Można zakładać, że nowa strona będzie - zgodnie z widocznym stylem budowy i wykorzystanymi funkcjonalnościami - otwarta na użytkowników. Doceniam zmianę stylu serwisu, a przede wszystkim wysiłek włożony w jego przystosowanie do potrzeb przeciętnego użytkownika. Liczę na to, że dzięki tej inicjatywie BIP przestanie być kojarzony z hermetycznym serwisem realizowanym jako uciążliwy obowiązek.
Myślę, że to dobrze wróży na przyszłość - zakładam, że nowy serwis umożliwi lepszą integrację środowiska "biperów" i wymianę doświadczeń (niecierpliwie czekam na forum zintegrowane ze stroną główną).
Gratuluję pomysłu z komentarzami - może to jakiś sposób na ożywienie tego typu publikacji? Może faktycznie warto przewietrzyć oficjalne BIPy i otworzyć je na wpisy użytkowników? Ciekaw jestem uwag innych redaktorów BIP z różnych jednostek. Na pewno trzeba będzie poprawić to i owo, ale kierunek zmian witam z dużą satysfakcją.
Wojciech Pelc
http://bip.city.poznan.pl

PS z moich doświadczeń wynika, że warto pomyśleć o jakimś słowniczku ważniejszych terminów (zwłaszcza tych, o które jesteśmy pytani na różnych konferencjach)

Anna Stelmasiak, 2008-01-22 09:46:28
Gratulacje wspaniałego pomysłu. Wszystkie informacje w jednym BIPie. Schemat - podmiotów, lista podległych Urzedów, kapitalne rozwiazanie. Posłuzy zapewne młodzieży w poznaniu organizacji Panstwa, jak i w poszukiwaniu informacji.
Super rozwiazania, dokładne informacje, łącznie ze wskazaniem miejsc urzędów. Gratuluje i serdecznie pozdrawiam.Anna S


Leokadia Lula, 2008-01-22 12:46:59
Gratuluję.
Zmiana z pewnością na lepsze. Cieszy mnie szczególnie rozwiązanie z możliwością lokalizacji za pomocą mapy, możliwość komentarzy oraz fakt możliwości zmian danych przez redaktorów stron podmiotowych bez konieczności wysyłania wniosków itd. Bardzo fajny pomysł.
Pozdrawiam.

, 2008-01-28 09:54:48
 -
zdjęcie Bardzo ładna i funkcjonalnie zrobiona strona, w końcu zgodna z UTF-8. Mapa na SG - rewelacja - bardzo fajny pomysł.

NOWE LOGO - pomysł osobiście mi się nie podoba - logicznie i graficznie jest dużo gorsze niż stare, które jest (jeszcze!) zwartym znakiem graficznym stanowiącym pewną całość ? do tego dość rozpowszechnionym i identyfikowalnym ? co jest główną zaletą ?starego? logo.

Uważam, że pomysł ?nowego? logo jest niedobry i zachęcam do przemyślenia go jeszcze raz. W polityce budowania tożsamości organizacji ? rzadko zdarza się, aby zmieniano logo ? muszą być ku temu odpowiednie argumenty, a tu ich nie znajduję. Zachęcam zatem do dyskusji na ten temat.

osowskiszymon, 2008-02-05 09:46:07
Chciałbym wskazać na pewną nieścisłość w poniższym cytacie:
"Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich obywateli spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej."
Prawo do informacji publicznej przysługuje KAŻDEMU a nie wyłącznie obywatelowi. Warto to zmienić.

Michał Bukowski, 2008-02-06 16:16:49
Słuszna uwaga, dziękuję. BIP jest "dla wszystkich", nie tylko "dla obywateli". Naniosłem korektę w tekście.

Andrzej Kozłowski, 2008-03-05 19:22:58
Widzę, że na liście podmiotów nie ma wszystkich sądów, których szukam - z czego wynika ta niekompletność?

ibippl, 2008-07-11 18:46:49
Gratuluję ładnie wykonanej strony BIP. Cieszę się, że sprawy związane z BIPem oraz ogólnie informatyzacją administracji posuwają się do przodu. Chętnie wymienię doświadcznia z innymi osobami prowadzącymi lub oferującymi strony BIP.

Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów,
Marcin Stelmaszczyk
http://www.i-bip.pl


Aaaaaaaaa Bbbbbbbbb, 2009-05-17 22:12:54
Ja widzę że wiele osób nie rozumie czym jest Strona Główna BIP. Także pozwolę sobie wyjaśnić. SG BIP jest rejestrem stron podmiotowych. Od chwili kiedy zmieniono koncepcję tejże strony, czyli od stycznia 2008 r. nie ma żadnych informacji na temat przetargów bądź wolnych stanowiskach pracy. Takie informację znajdują się na odpowiednich stronach podmiotowych. Na tejże stronie są tylko informacje które ogólnie omawiają koncepcje, funkcjonowanie, akty prawne, które dotyczą Biuletynu Informacji Publicznej.

polarna, 2009-07-23 11:47:08
podobno przez BIP można znaleść prace,gdzie mam wejść aby przejrzeć ewentualne oferty?

webworx, 2009-09-21 14:49:59
Wishing you continued success BIP.

http://www.businesswebworx.co.uk

Alex Timosh, 2009-10-01 08:32:19
Thank you, it's very astonishing story about BIP it might be very kind for students.
Recently i needed professional resume service. To my adroitest surprise, resume was worthy the price I paid for it.Wojciech Mazulewicz, 2009-11-24 15:00:13
Jestem początkującym czytelnikiem BIP-u i nie wiem czy znajdę w nim potrzebne mi informacje. Jeżeli znajdę, będę zadowolony. Gdy zaś nie znajdę, napewno o tym napiszę. Wtedy dodam swój komentarz. Zainteresowany

paul aannemer, 2010-01-05 14:27:43
http://www.aannemersinfo.nl

Leszek Maślanka, 2010-03-01 13:35:13
Właśnie zaczynam przygodę z BIP. Rację ma Wojciech Pelc, niech nię będzie to tylko zapis prawny uciązliwego obowiązku. Strona podoba mi się, jest estetycznie wykonana i przejrzysta, duzy plus ode mnie

MichaelRunge, 2010-03-02 21:04:13
To jest ciekawe. Zastanawiam się, kiedy ten dokument będzie aktualizowany raz.

MichaelRunge, 2010-03-02 21:05:02
[url=http://enzytexposed.com/]Enzyte[/url]
[url="http: //enzytexposed.com/"]Enzyte[/url]
Enzyte
[L=Enzyte]ht tp://enzytexposed.com/[/L]
Direct link code http://enzytexposed.com/
[http://enzytexposed.com/ Enzyte]
[Enzyte|http://enzytexposed.com/]

Henryk Lesiak, 2010-03-23 11:21:18
leryk -
zdjęcie Kopalnia informacji (i wiedzy) oby często aktualizowanej. I wszystko zebrane w jednym miejscu. Życzę użytkownikom satysfakcji ze sposobu uzyskanej tu informacji.

Tomasz Kot, 2010-04-21 12:31:39
Moim zdaniem BIP jest niefunkcjonalny...bo czemu powinien on w pierwszej kolejności służyć? Ludziom poszukującym informacji i pracy...a co widzimy wchodząc na stronę http://www.bip.gov.pl ? Ogólne informacje co to jest BIP ...że organy władzy publicznej powinny zamieszczać tu informacje...Tylko jak do nich dotrzeć tego już nie napisali...żadnego odnośnika ani linka do wyszukiwarki ofert pracy w adinistracji publicznej nie ma !!! a podobno internet miał ułatwiać ludziom życie...Żałosne !!!

Tomasz Kot, 2010-04-21 12:43:19
Ogłoszenia o prace w BIPIE to fikcja...w Krakowie na stanowisko sekretarki zgłosiło się podobno 500 kobiet i nie byli w stanie ich przesłuchać :-) Zazwyczaj wybierają znajomych...W dzisiejszym świecie liczą się tylko znajomości i kasa a nie wykształcenie !!!

Katarzyna Bednarek, 2010-05-18 09:58:23
Gdzie mogę znaleźć ważne informacje dla mieszkańców Nowego Dworu Maz.dotyczące poziomu rzek wisły i Narwi? Moje pytanie związane jest z podwyższeniem stanu rzek w Polsce i z obawą zagrożenia powodziowodzią.
Jak słyszymy w mediach,istnieje większe zagrożenie niż w 1997 roku.Jestem mieszkanką Nowego Dworu Mazowieckiego,mieszkam na terenie,gdzie w przypadku przerwania wału na Wiśle np.w miejscu gdzie był wybierany piasek przez firmę przy obwodnicy to grozi mi zalanie mojej posesji.
Pozdrawiam

hipnoza, 2010-11-27 23:04:21
Najnowsze standardy to już HTML 5, a nie 4. Moja strona została wykonana w tej technologii http://transstudio.pl/

Łukasz Kochmański, 2010-12-01 16:35:37
Do: Katarzyna Bednarek
Jeśli się nie mylę informację taką można uzyskać, ale chyba niestety nie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a o dostępie do informacji o środowisku. Wymagany jest wniosek, a samo udostępnienie tej informacji może być odpłatne. Polecam zapoznać się z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r.o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Herkules Herkules, 2010-12-02 12:43:15
Gratulacje dla pracowników BIPu udających zachwyconych uzytkowników. Je jestem użytkownikiem starego BIPu, tego jeszcze sprzed ponad stycznia 2008 roku i z przykrością stwierdzam, że niestety kolesiostwo i prywatny interes bierze górę nad interesem obywateli, czy jak kto woli - nas wszystkich. Otóż dawniej można było przeglądać przetargi oraz ich wyniki w jedym niejscu - na stronie BIP, podobnie było z ofertami pracy, a teraz albo trzeba przeszukać stronę każdego z podmiotów z osobna, albo zapłacić firmie, która się w tym specjalizuje - to tak, jakby ktoś sie umówił "no to Ty Kaziu zrób sobie prywatna firmę z obsługą przetargów, a my je wywalimy ze strony głównej, żeby nikt sam nie był w stanie ich odnaleźć" - i tak to niestety działa - przetargi zamast umiejscowienia w jednej wyszukiwarce są dostępne jedynie na stronach podmiotów je ogłaszających. To ma być informatyzacja społeczeństwa ? To jest kolesiostwo i robienie dobrego interesu na pseudoinformatyzacji - państwo daje wadliwe narzędzie (celowo zabierąjac sprawne), aby ktoś prywatnie, za skromny abonamencik nas poratował. Niestety zachwyt nad estetyczna stroną "reformy" BIP'u i jego nowa koncepcją nie jest w stanie przesłonić smutnych faktów. Przyro mi, ale tak to odbieram. TJ

botanika, 2010-12-09 23:43:26
Dzień dobry,

Wydawało mi się, że oferty pracy w administracji publicznej i państwowej są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Powstaje pytanie: tylko w k t ó r y m m i e j s c u????????????????????

Marcin Fruziak, 2011-01-12 02:42:36
Ciężko się tu czegoś doszukać, ale jednak informacji jest sporo.

Agnieszka Dolacińska, 2011-01-22 16:55:16
Słuchajcie a gdzie znajde oferty pracy na strnie bip?


ab1985, 2011-03-24 19:30:04
No właśnie gdzie można szukać informacji o naborach, bo dowiedziałem się, że ponoć są w biuletynie publikowane (chodzi mi o Śląsk, szczególnie Stadion Śląski WPKiW. Proszę o odp. Pozdrawiam

Janina Szczerba, 2011-04-13 09:31:19
Gratulacje Dobry Pomysł...dalej obserwuje...powodzenia

Jerzy Lach, 2011-05-13 00:01:07
Szanowni Panstwo
Ze zdziwieniem stwierdzilem , ze na stronach Sejmikow Wojewodztw nie ma danych dotyczacych I Kadencji tj roku 1998-2002. Jezeli jest to Biuletyn informacji publicznej to dane powinny byc rzetelne.
Z powazaniem
Byly Wiceprzewodniczacy rezydium Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego
Jerzy Lach

polisarium, 2011-07-10 23:44:23
Gratulacje!

Pozdrawiam http://www.polisarium.pl

Julita Tkacz, 2011-07-14 00:16:16
Okolo pol roku przeczytalam w internecie informacje ktora mnie bardzo ucieszla a brzmiala ona tak: Od lutego 2011 kazdy bedzie mogl sprawdzic jakie ustawy szykuja ministrowie i kto za nie odpowiada na witrynie Biuletynu Informacji Publicznej Rzadowego Centrum Legislacji powstanie zakladka pod nazwa Rzadowy proces legislacyjny Od polowy 2011 znajdziemy tam rowniez projrkty rozporzadzen wszystkich ministrow. Moje pytanie jest; Gdzie to jest? Julita

tatazzz, 2011-09-01 09:20:17
Po co tyle szumu?Następne forum szufladowe.
Wszystko w tym kraju jest na moment na chwile.
Gdzie te informacje?Jest 2011 rok a wiadomości sa stare...

grafikstudio, 2012-01-02 15:58:10
Gratulacje wspaniałego pomysłu. Życzę sukcesów.
----------
Tworzenie stron www
http://www.grafikstudio.lap.pl

Mariusz Nowakowski, 2012-01-19 18:41:06
Ładnie i estetycznie wykonana strona. Ogólnie na czasie.
---
www.conor.pl

sofine, 2012-04-05 20:49:36
Właściwe miejsce z szybkim dotarciem do potrzebnych informacji na temat wymagań BIP.

Tworzenie stron, agencja interaktywna
www.sofine.pl


adams_4ever, 2012-05-10 09:46:15
Witam, zalgowałam się na stronie, ale chcę usunąc swoje dane. Nie widzę jednak jak usunąć konto. Czy ktoś może mi powiedzieć jak to zrobić?

paczek1, 2012-09-11 11:40:44
Witam Mam taką małą sugestie może warto byłoby rozbudować karte instruktażowa o prace np gmina itp.praca w służbie cywilnej na terenie łomianek.... ułatwiło by to życie niektórym zainteresowanym pracą w tym kierunku...

Stanisław Głąbiński, 2012-10-23 21:17:15
Brak informacji o partiach politycznych: za kompletną można uznać stronę PiS. O Platformie Obywatelskiej i o Ruchu Palikota nie ma żadnych danych, zaś zamiast informacji o SLD są jedynie niekompletne dane dotyczące Rady Krajowej tej partii np. nie podano składu osobowego i roli tego organu, a adres jest nieaktualny. Czy nie ma przepisu zobowiązującego partie (i innych ujętych w BIP) do dbałości o kompletność informacji podanych w BIP?

vestim, 2012-11-21 14:12:54
Przydaje się w pracy.
Pozdrawiam
www.vestim.pl


alfred krepke, 2012-12-14 09:10:26
Jestem pod wrażeniem, świetny serwis i bardzo pomocny w wielu sytuacjach. Pozdrawiam

------------
http://www.rawtal.pl