Akty prawne


Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. >>

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej
>>

Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

>>

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...

>>