Urząd Gminy Książ Wielki

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Książ Wielki

Strona www BIP : www.malopolska.pl/bip/ksiaz+wi... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17

telefon: 0-41 383-80-02
faks: 0-41 383-80-02

Adres e-mail

ugksiaz@xl.wp.pl

Redakcja

Ewa Gajos
telefon: 0-41 383-80-02
faks: 0-41 383-80-02
e-mail: ugksiaz@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1555