Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wydruk podmiotu - Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni





Strona www BIP : www.bip.pupgdynia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Hugo Kołłątaja 8
81-332 Gdynia



Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdynia
Gmina: M. Gdynia
Poczta: Gdynia

telefon: 58 620-49-54
faks: 58 621-06-95

Adres e-mail

pup@pupgdynia.pl

Redakcja

Izabela Truss
telefon: 58 620-49-54
faks: 58 621-06-95
e-mail: pup@pupgdynia.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4696