Urząd Gminy w Cielądzu

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy w Cielądzu





Strona www BIP : www.bip.cieladz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



Cielądz 59
96-214 Cielądz





Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat rawski
Gmina: Cielądz
Poczta: Cielądz

telefon: 46 815-24-29
faks: 46 815-23-52

Adres e-mail

urzad@cieladz.pl

Redakcja

Sylwester Krawczyk
telefon: 46 815-24-29
faks: 46 815-23-52
e-mail: sekretarz@cieladz.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1518