Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Wydruk podmiotu - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku





Strona www BIP : kppspotwock.binp.info otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Otwock, Ul. Mieszka I 13/15 05-402 Otwock

telefon: 0-22 718-16-20
faks: 0-22 718-16-21

Adres e-mail

otwock@mazowsze.straz.pl

Redakcja

Tuszowski Krzysztof
telefon: 0-22 718-16-20
faks: 0-22 718-16-21
e-mail: operacyjny@kppspotwock.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:810