Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Wydruk podmiotu - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Strona www BIP : http://www.bip.gdansk.pl/samor... otwarcie strony w nowym oknie

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku - logo

Adres podmiotuul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Poczta: Gdańsk

telefon: 0-58 341-20-41
faks: 0-58 341-67-58

Adres e-mail

info@zdiz.gda.pl

Redakcja

Maria Jaźwińska
telefon:
faks: 0-58 341-67-58
e-mail: mjazwinska@zdiz.gda.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1536