Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

Wydruk podmiotu - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

Strona www BIP : http://portal.mzon.tarnow.bip-... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Okrężna 4a
33-100 Tarnów

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Tarnów
Gmina: M. Tarnów
Poczta: Tarnów

telefon: 0-14 626-99-47
faks: 0-14 626-99-41

Adres e-mail

mzotarnow@wp.pl

Redakcja

Radosław Prus
telefon: 0-14 626-99-47
faks: 0-14 626-99-41
e-mail: mzotarnow@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:5650