Ministerstwo Środowiska

Wydruk podmiotu - Ministerstwo Środowiska

Strona www BIP : www.mos.gov.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Ochota
Poczta: Warszawa

telefon: 0-22 579-29-00
faks: 0-22 579-29-00

Adres e-mail

administrator_bip@mos.gov.pl

Redakcja

Jarosław Mielnik
telefon:
faks: 0-22 579-29-00
e-mail: jaroslaw.mielnik@mos.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:14378

Podmioty podległe