Urząd Gminy Nowa Karczma

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Nowa Karczma





Strona www BIP : www.bip.nowakarczma.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Kościerska 9
83-404 Nowa Karczma





Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat kościerski
Gmina: Nowa Karczma
Poczta: Nowa Karczma

telefon: 0-58 687-71-27
faks: 0-58 687-71-71

Adres e-mail

urzad@nowakarczma.pl

Redakcja

Adam Ebertowski
telefon: 0-58 687-71-27
faks: 0-58 687-71-71
e-mail: a.ebertowski@nowakarczma.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1602