Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Wydruk podmiotu - Starostwo Powiatowe w Sieradzu





Strona www BIP : www.spsieradz.finn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



pl. Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz





Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat sieradzki
Gmina: Sieradz
Poczta: Sieradz

telefon: 43 822-05-01
faks: 43 822-78-61

Adres e-mail

starosta.esi@powiatypolskie.pl

Redakcja

Marcin Wyszkowski
telefon: 43 822-05-01
faks: 43 822-78-61
e-mail: mwyszkowski@finn.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:14294





Podmioty podległe