Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wydruk podmiotu - Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Strona www BIP : www.bip.powiat.cieszyn.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Cieszyn, Ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn

telefon: 0-33 477-71-44
faks: 0-33 477-73-33

Adres e-mail

sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Redakcja

Łukasz Tarnogórski
telefon:
faks: 0-33 477-73-33
e-mail: l.tarnogorski@powiat.cieszyn.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:9777