Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydruk podmiotu - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi





Strona www BIP : www.lodzkie.eu otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź





Województwo: łódzkie
Powiat: Powiat m. Łódź
Gmina: Łódź-Śródmieście
Poczta: Łódź

telefon: 42 664-14-03
faks: 42 664-10-40

Adres e-mail

kontakt@lodz.uw.gov.pl

Redakcja

Robert Barabasz
telefon: 42 664-13-33
faks: 42 664-13-42
e-mail: bip@lodz.uw.gov.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:11578