Data: 2024-04-19

Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do zarządzania założonym na portalu kontem, a także odsyłacz do mapy serwisu.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Menu prawego (po prawej stronie witryny). W prawym menu znajdują się elementy takie jak Wyszukiwarka, Szybkie logowanie, Ankiety, Podmioty podległe obecnie wyświetlanemu podmiotowi, Lista podmiotów najbliższych aktualnemu miejscu pobytu użytkownika.

 

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Spis Podmiotów, dostępny jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny,

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny lub Wyszukiwarkę zaawansowaną.

 

Po rejestracji na stronie głównej BIP użytkownik ma możliwość:

- wygenerować w systemie strony głównej BIP "wniosek o dodanie podmiotu do strony głównej      BIP";

- wygenerować w systemie strony głównej BIP "wniosek o zmianę redaktora na stronie głównej  BIP";

- edycji danych użytkownika;

- edycji danych podmiotu (po zakończeniu czynności dodania podmiotu do strony głównej BIP).

 

 Rejestracja nie jest wymagana do zapoznawania się z materiałami udostępnionymi na stronie głównej BIP.

 

Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. Opis tej procedury jest dostępny w "Podręczniku redaktora strony podmiotowej BIP", który znajduje się pod linkiem  http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html

Z materiałem tym powinni zapoznać się także wszyscy, którzy zamierzają dodać do SGBIP dane podmiotu, a tym samym uzyskać przyporządkowanie sobie tego podmiotu na stronie głównej Biuletynu.

 

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->czasem wytworzenia zasobu,

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->tożsamością osoby, która udostępniła zasób na SGBIP,

      4.    czasem udostępnienia zasobu na SGBIP.
 
 
UWAGA!
 

Uprzejmie informujemy, że  zakładka Pobierz dane wszystkich podmiotów (plik xml) jest nieaktualna i będzie dostępna po uaktualnieniu.

 

 

Uprzejmie informujemy, że aplikacje dodawania mapy poglądowej i umieszczania logo obecnie są nieaktywne.

 

 


Udostępniający:

Jakub Karpowicz

Wytwarzający/Odpowiadający:

Michał Bukowski, Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2008-01-20 14:58:06

Czas wytworzenia:

2008-01-20 14:52:00