Data: 2022-08-12

Informacje dla redaktorów stron podmiotowych BIP

Przed zapoznaniem się z tym artykułem wskazane jest przeczytanie: Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP w zakładce -

 

- "Instrukcja obsługi BIP" ;

 

- "Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP";

 

wszystkie informacje dotyczące Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej

 

  (SSDIP) http://ssdip.bip.gov.pl/ ,

 

  nr telefonu 48 42 253 54 50; adres e-mail - ssdip-pomoc@coi.gov.pl 


 


Poniżej możesz przeczytać skróconą wersję informacji dla redaktorów stron podmiotowych BIP (SPBIP).

 

 

Podstawowym zadaniem realizowanym przez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.


Ponieważ już jesteś albo zostaniesz w przyszłości redaktorem strony podmiotowej BIP powinieneś wiedzieć, jakie ciążą na Tobie obowiązki i które z nich będziesz mógł zrealizować za pomocą SGBIP. O obowiązkach podmiotów prowadzących strony BIP możesz przeczytać w Ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Rozdział czwarty tego Rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Ponieważ katalog podmiotów określony w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy jest katalogiem otwartym (co oznacza, że nie można stworzyć spisu wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP), to na SGBIP zamieszczone są jedynie informacje o podmiotach, które zgłosiły fakt prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP (SPBIP).


Zadaniem redaktora SPBIP jest zatem przekazanie wybranych informacji o obsługiwanym przez siebie podmiocie do zamieszczenia na SGBIP, a także dbanie o ich aktualność na stronie głównej Biuletynu. Przekazywanie to odbywa się poprzez formularz dodania podmiotu, aktualizacji jego danych lub przesunięcia danych podmiotu do archiwum.


Do informacji o podmiocie prowadzącym stronę BIP zalicza się:


Dane podstawowe

 • nazwa podmiotu,

 • logo podmiotu (opcjonalnie).


Dane strony podmiotowej BIP

 • adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP),

 • imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby),

 • numer telefonu redakcji,

 • numer faksu redakcji.


Dane uzupełniające

 • kod pocztowy i miejscowość,

 • ulica,

 • numer domu,

 • numer telefonu,

 • numer telefaksu,

 • lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.

 
 
Uwaga !
 
Uprzejmie informujemy, że aplikacje dodawania mapy poglądowej i umieszczania logo obecnie są nieaktywne.
 
 
Uprzejmie informujemy, że  zakładka "Dane podmiotów dodanych do strony gł. BIP" (plik xml) jest nieaktualna i będzie dostępna po uaktualnieniu. 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP zwiększając dostępność do informacji publicznej dla obywateli. „Centralny BIP” oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy dostęp do niej.

 

Kontakt -

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

tel. 42 253 54 50

ssdip-pomoc@coi.gov.pl 

 

 

 

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej jest spełnieniem art. 9 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późń. zm.), która nakłąda na ministra właściwego do spraw informatyzacji Obowiązek nieodpłatnego udostępnienia przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. „Centralny BIP” będzie udostępniony podmiotom zobowiązanym na mocy art. 4 ww. ustawy do prowadzenia stron podmiotowych BIP bezpłatnie.   

Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Wytwarzający/Odpowiadający:

Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2008-01-20 21:55:55

Czas wytworzenia:

2014-06-29 13:50:00