Data: 2024-04-19

System identyfikacji wizualnej BIP

Wprowadzenie

W celu promowania spójnego wizerunku Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamówiło wykonanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
 

Założenia systemu identyfikacji wizualnej BIP
W ramach prac został przygotowany profesjonalny System Identyfikacji Wizualnej obejmujący całość symboliki BIP kreując tym samym spójność wizerunkową i wizję estetyczną opartą na kolorystyce, logo, logotypie i typografii.

Wypracowany system ma na celu wdrożenie ładu wizualnego na stronach podmiotowych BIP instytucji zobowiązanych do ich prowadzenia oraz na stronie głównej Biuletynu.

Zadaniem przygotowanego opracowania było nie tylko uporządkowanie i systematyzacja stosowania logo Biuletynu Informacji Publicznej, ale także wytyczenie ram, w jakich będą powstawać wszelkie materiały oraz publikacje opatrzone tym znakiem.

Utrzymanie ścisłych reguł stosowania znaku – systematyzujących liternictwo, kolorystykę, format, sposoby rozmieszczenia i użycie dopuszczalnych wariantów – jest niezbędne do zachowania jednorodnej i rozpoznawalnej tożsamości.

 

Wizerunek Biuletynu ma zatem spełniać następujące funkcje:

 1. wizerunkowe i estetyczne:
 2. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 3. kreowanie partnerskich relacji między państwem a obywatelem,
 4. zaznaczenie służebnej wobec obywatela funkcji instytucji publicznych,
 5. wskazanie na przejrzystość działania podmiotów, które prowadzą strony Biuletynu,
 6. stworzenie nowoczesnego i eleganckiego wizerunku, który jednocześnie ociepli formalny charakter instytucji publicznych
 7. syntetyczne ujęcie funkcji i medium, w którym operuje Biuletyn Informacji Publicznej

   

 8. merytoryczne i funkcjonalne:
 9. ustanowienie spójnego i rozpoznawalnego wizerunku,
 10. przygotowanie materiałów BIP tworzących czytelną, rozpoznawalną całość,
 11. stworzenie kodu porządkującego o wysokim stopniu funkcjonalności i uniwersalności,
 12. stworzenie przejrzystego systemu otwartego, który będzie umożliwiał rozbudowę wizerunku instytucji wraz z jej rozwojem. 

 13. Dostęp do systemu identyfikacji wizualnej BIP (logo i kryteria jego stosowania) znajdują  się pod linkiem -

  http://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/273220/logo-bip-pdf.html   

Tagi : logo, logotyp, kolorystyka, typografia

Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Wytwarzający/Odpowiadający:

Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2008-01-22 11:48:38

Czas wytworzenia:

2016-08-01 12:30:00