Krajowe Ramy Interoperacyjności - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...Wydruk - Krajowe Ramy Interoperacyjności - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002247/O/D20172247.pdf 


 

  Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych


 prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526 Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Wytwarzający/Odpowiadający:

Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2013-05-06 11:09:31

Czas wytworzenia:

2012-05-06 10:50:00