SSDIP - Scentralizowany System Dostępu do Informacji PublicznejWydruk - SSDIP - Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej
INFORMACJA DOTYCZĄCA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej(SSDIP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP zwiększając dostępność do informacji publicznej dla obywateli. „Centralny BIP” oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy dostęp do niej.

 

Kontakt -

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

tel. 42 253 54 50

ssdip-pomoc@coi.gov.pl  

  

 

 

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej jest spełnieniem art. 9 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późń. zm.), która nakłąda na ministra właściwego do spraw informatyzacji Obowiązek nieodpłatnego udostępnienia przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. „Centralny BIP” będzie udostępniony podmiotom zobowiązanym na mocy art. 4 ww. ustawy do prowadzenia stron podmiotowych BIP bezpłatnie.

  

 

 

 Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2018-02-13 11:41:51

Czas wytworzenia:

1980-02-13 11:38:00


Napisz komentarzKomentarze mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Jeżeli chcesz dodać komentarz zaloguj się albo zarejestruj.


Komentarze


Zapraszamy do komentowania artykułu!