Akty prawne


 Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce

 

USTAWA

z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej.

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000922

 

 

 

- link  dot. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - tekst aktualny 

 

 


>>

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000361&type=2  

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych


 

 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej wdraża dyrektywę unijną 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.

 

 

Kopiuj poniższy link i wklej do dowolnej wyszukiwarki lub kliknij:

 

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112041195/U/D20111195Lj.pdf  

 

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

>>

 

 Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070100068&type=2

 

 Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

- zaznacz powyższy link; kliknij prawym klawiszem myszy; kliknij przejdź do strony >>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002247/O/D20172247.pdf 


 

  Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych


 prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526 


>>