Aktualności


Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.

 

Uwaga!

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii ( więcej informacji -  https://mc.gov.pl/polityka-dotyczaca-cookies-i-podobnych-technologii  )

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. >>

Uwaga !
 

 * Uprzejmie informujemy, że aplikacje dodawania mapy poglądowej i umieszczania logo obecnie są nieaktywne.

 * Uprzejmie informujemy, że  zakładka "Dane podmiotów dodanych do strony gł. BIP" (plik xml) jest nieaktualna i będzie dostępna po uaktualnieniu. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

>>

Od dzisiaj, czyli 20.02.2008 roku, na stronie głównej Biuletynu udostępniamy moduł ankiet.
>>


>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej(SSDIP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP zwiększając dostępność do informacji publicznej dla obywateli. „Centralny BIP” oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy dostęp do niej.

 

Kontakt -

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

tel. 42 253 54 50

ssdip-pomoc@coi.gov.pl  

  

 

 

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej jest spełnieniem art. 9 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późń. zm.), która nakłąda na ministra właściwego do spraw informatyzacji Obowiązek nieodpłatnego udostępnienia przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. „Centralny BIP” będzie udostępniony podmiotom zobowiązanym na mocy art. 4 ww. ustawy do prowadzenia stron podmiotowych BIP bezpłatnie.

  

 

 

 


>>