Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta Lublin

Wydruk podmiotu - Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta Lublin

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/msz otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Lublin, Ul. Kazimierza Jaczewskiego 5 20-090 Lublin

telefon: 0-81 747-80-81
faks: 0-81 748-32-64

Adres e-mail

msz@msz.lublin.pl

Redakcja

Tomasz Zarajczyk
telefon: 0-81 747-80-81
faks: 0-81 748-32-64
e-mail: tomekzarajczyk@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1755