Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice

Wydruk podmiotu - Samorządowe Kolegium Odwoławcze Katowice

Strona www BIP : www.kolegium-odwolawcze.katowi... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 0-32 255-27-75
faks: 0-32 251-86-72

Adres e-mail

kancelaria1@kolegium-odwolawcze.katowice.finn.pl

Redakcja


telefon: 0-32 255-27-75
faks: 0-32 251-86-72
e-mail: wienczyslaw.lipman@katowice.sko.net.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:11904