Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Białystok

Strona www BIP : winb.pbip.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Handlowa 6
15-399 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 0-85 748-12-70
faks: 0-85 748-12-73

Adres e-mail

sekretariat@winb.bialystok.pl

Redakcja

Mariola Andruszkiewicz
telefon: 0-85 748-12-70
faks: 0-85 748-12-73
e-mail: sekretariat@winb.bialystok.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:5774