Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole

Strona www BIP : bip.wzmiuw.opole.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Opole, Ul. Katowicka 55 45-061 Opole

telefon: 0-77 442 57 42
faks: 0-77 442 57 26

Adres e-mail

inwestycjewzmiuw@wp.pl

Redakcja

Aleksandra Drescher
telefon: 0-77 442 57 42
faks: 0-77 442 57 26
e-mail: inwestycjewzmiuw@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5290