Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowice

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowice

Strona www BIP : www.wodgik.katowice.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


40-017 Katowice ul Graniczna 29

telefon: 0-32 209-19-65 do 66
faks: 0-32 209-19-65 do 66

Adres e-mail

sekretariat@wodgik.katowice.pl

Redakcja

Jolanta Gąszczak
telefon:
faks: 0-32 209-19-65 do 66
e-mail: jga@wodgik.katowice.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1615