Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Chełm

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Chełm

Strona www BIP : http://www.wordchelm.bip.lubel... otwarcie strony w nowym oknie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Chełm - logo

Adres podmiotuul. Bieławin 2A
22-100 Chełm

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Chełm
Gmina: M. Chełm
Poczta: Chełm

telefon: 82 565-08-91
faks: 82 565-08-91

Adres e-mail

sekretariat@word.chelm.pl

Redakcja

Marek Sapiecha
telefon: 82 565-08-91
faks: 82 565-08-91
e-mail: marek.sapiecha@word.chelm.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1501