Dom Dziecka Nr 1 Katowice

Wydruk podmiotu - Dom Dziecka Nr 1 Katowice

Strona www BIP : biuletyn.abip.pl/dd1katowice/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


40-038 Katowice, ul. Rybnicka 1

telefon: 0-32 255-39-36
faks: 0-32 255-39-26

Adres e-mail

domdziecka1katowice@onet.pl

Redakcja

Magdalena Cieślak
telefon: 0-32 255-39-36
faks: 0-32 255-39-26
e-mail: domdziecka1katowice@onet.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1595