Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Wydruk podmiotu - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Strona www BIP: www.fzzpkis.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-660 Warszawa ul. Lwowska 13

telefon: 0-22 629-85-80
faks: 0-22 628-90-39

Adres e-mail

federacja@fzzpkis.pl

Redakcja

Tomasz Karasek
telefon: 0-22 629-85-80
faks: 0-22 628-90-39
e-mail: karas@home.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1303