Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich

Strona www BIP : www.zso4.bip.lublin.eu otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Lublin, Ul. Tumidajskiego 6A 20-247 Lublin

telefon: 0-81 747-70-03
faks: 0-81 747-70-03

Adres e-mail

zso4@um.lublin.pl

Redakcja

Agnieszka Matraszek
telefon: 0-81 747-70-03
faks: 0-81 747-70-03
e-mail: zso4_amatraszek@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1139