Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akdemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego Łódź

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akdemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego Łódź

Strona www BIP : www.usk2wam.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113

telefon: 0-42 639-34-01
faks: 0-42 -636-52-82

Adres e-mail

mbaczynski@noerrors.pl

Redakcja

Ryszard Krzepkowski
telefon: 0-42 639-34-01
faks: 0-42 -636-52-82
e-mail: skwam@skwam.lodz.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1121