Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Wydruk podmiotu - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Strona www BIP : www.zsev.bip.lublin.eu otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Lublin, Ul. Bernardyńska 14 20-109 Lublin

telefon: 0-81 532-53-13
faks: 0-81 532-53-13

Adres e-mail

szkola@vetter.zse.lublin.pl

Redakcja

Monika Mąka
telefon: 0-81 532-53-13
faks: 0-81 532-53-13
e-mail: monime@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1127