Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Wydruk podmiotu - Instytut  Chemii i Techniki Jądrowej

Strona www BIP : www.ichtj.waw.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


03-195 Warszawa ul. Dorodna 16

telefon: 0-22 811-06-56
faks: 0-22 811-19-17

Adres e-mail

sursek@ichtj.waw.pl

Redakcja

Zyta Głębowicz
telefon: 0-22 811-06-56
faks: 0-22 811-19-17
e-mail: zglebowi@ichtj.waw.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2627