Krajowe Biuro Wyborcze

Wydruk podmiotu - Krajowe Biuro Wyborcze

Strona www BIP: www.pkw.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-902 Warszawa ul. Wiejska 10

telefon: 0-22 622-04-75
faks: 0-22 622-04-75

Adres e-mail

ziw-mli@poczta.kbw.gov.pl

Redakcja

Marcin Lisiak
telefon: 0-22 622-04-75
faks: 0-22 622-04-75
e-mail: ziw-mli@poczta.kbw.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:20452