Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń

Wydruk podmiotu - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń

Strona www BIP : www.bip.pec-golubdobrzyn.ires.... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 44

telefon: 0-56 683-50-76
faks: 0-56 683-51-00

Adres e-mail

biuro@pec-golubdobrzyn.pl

Redakcja

Aneta Kurczewska
telefon:
faks: 0-56 683-51-00
e-mail: biuro@pec-golubdobrzyn.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3668