Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Strona www BIP : umwp.podlasie.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


17-300 Siemiatycze Baciki Średnie 68

telefon: 0-85 655-24-42
faks: 0-85 655-24-42

Adres e-mail

redakcja@biatel.pl

Redakcja

Katarzyna Twardowska
telefon: 0-85 655-24-42
faks: 0-85 655-24-42
e-mail: spzoldim@poczta.onet.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1084