Wojewódzki Urząd Pracy Lublin

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Urząd Pracy Lublin

Strona www BIP : wup.bip.lubelskie.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Lublin
Gmina: M. Lublin
Poczta: Lublin

telefon: 81 463-53-00
faks: 81 463-53-05

Adres e-mail

luwu@praca.gov.pl

Redakcja

Wojciech Bielski
telefon: 81 463-53-12
faks: 81 463-53-05
e-mail: w.bielski@wup.lublin.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:4425