Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wydruk podmiotu - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Strona www BIP : www.zdwopole.biuletyn.info.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Oleska 127
45-231 Opole 15

Województwo: Opolskie
Powiat: Powiat m. Opole
Gmina: M. Opole
Poczta: Opole 15

telefon: 77 459-18-00
faks: 77 458-13-52

Adres e-mail

sekretariat@zdw.opole.pl

Redakcja

Agnieszka Linkiewicz
telefon:
faks: 77 459-18-64
e-mail: alinkiewicz@zdw.opole.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3292