Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wydruk podmiotu - Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Strona www BIP : www.bip.zolgniezno.com.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


62-200 Gniezno ul. Orzeszkowej 27

telefon: 0-61 426-24-58
faks: 0-61 426-24-58

Adres e-mail

zol@zolgniezno.com.pl

Redakcja

Helena Kaczor
telefon: 0-61 426-24-58
faks: 0-61 426-24-58
e-mail: bip@zolgniezno.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1044