Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Strona www BIP : dco.ibip.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

telefon: 0-71 368-92-01
faks: 0-71 369-92-19

Adres e-mail

dco@post.pl

Redakcja

Jolanta Biernat
telefon: 0-71 368-92-01
faks: 0-71 369-92-19
e-mail: biernat.j@dco.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2100