Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Strona www BIP : wosoz.ibip.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wrocław, Ul. Władysława Łokietka 11 50-243 Wrocław

telefon: 0-71 343-65-01
faks: 0-71 344-14-49

Adres e-mail

wosozwr@rubikon.pl

Redakcja

Piotr Jędrzejewski
telefon: 0-71 343-65-01
faks: 0-71 344-14-49
e-mail: wosozwr@rubikon.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4123