Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie

Wydruk podmiotu - Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie





Strona www BIP : pup.zabkowice.slaskie.sisco.in... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śl.





Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat ząbkowicki
Gmina: Ząbkowice Śląskie
Poczta: Ząbkowice Śl.

telefon: 74 816-67-00
faks: 74 816-67-20

Adres e-mail

wrza@praca.gov.pl

Redakcja

Anna Orzechowska
telefon: 74 816-67-13
faks: 74 816-67-20
e-mail: wrza@praca.gov.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3045