Przedszkole nr 15

Wydruk podmiotu - Przedszkole nr 15

Strona www BIP : www.p15.lublin.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


20-808 Lublin ul. Bohaterów Monte Cassino 7

telefon: 0-81 533-03-23
faks: 0-81 533-03-23

Adres e-mail

Redakcja

Ryszard Kochalski
telefon: 0-81 533-03-23
faks: 0-81 533-03-23
e-mail: rkochalski@um.lublin.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:802