Przedszkole nr 46

Wydruk podmiotu - Przedszkole nr 46

Strona www BIP : www.p46.lublin.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


20-627 Lublin ul. Włódyjowskiego 1

telefon: 0-81 528-00-13
faks: 0-81 528-00-13

Adres e-mail

Redakcja

Ryszard Kochalski
telefon: 0-81 528-00-13
faks: 0-81 528-00-13
e-mail: rkochalski@um.lublin.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:741