Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Częstochowa

Wydruk podmiotu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Częstochowa

Strona www BIP : plroch.czestochowa.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


42-221 Częstochowa ul. Św. Rocha 250

telefon: 0-34 362-84-34
faks: 0-34 362-84-34

Adres e-mail

spzoz_rocha@data.pl

Redakcja

Anna Foltyniewicz
telefon: 0-34 362-84-34
faks: 0-34 362-84-34
e-mail: spzoz_rocha@data.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1042