Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Wydruk podmiotu - Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Strona www BIP : mzd.czestochowa.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Częstochowa, Ul. Popiełuszki 4/6 42-217 Częstochowa

telefon: 0-34 366-43-37
faks: 0-34 366-43-05

Adres e-mail

mzd@mzd.czest.pl

Redakcja

Marek Mielczarek
telefon: 0-34 366-43-37
faks: 0-34 366-43-05
e-mail: mzd@mzd.czest.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:7441