Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydruk podmiotu - Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Strona www BIP : ciz.czestochowa.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


42-200 Częstochowa ul. Legionów 58/10

telefon: 0-34 361-93-92
faks: 0-34 361-93-92

Adres e-mail

ciz_czestochowa@oswiata.org.pl

Redakcja

Arkadiusz Wolaniaczyk
telefon: 0-34 361-93-92
faks: 0-34 361-93-92
e-mail: ciz_czestochowa@oswiata.org.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1413