Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Strona www BIP: www.bip.wiih.mazowieckie.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa

telefon: 0-22 826-18-30
faks: 0-22 826-21-95

Adres e-mail

ih_warszawa@wiih.org.pl

Redakcja

Katarzyna Lipińska-Piątek
telefon:
faks: 0-22 826-21-95
e-mail: k.piatek@wiih.org.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1798