Polska Izba Ochrony Osób i Mienia

Wydruk podmiotu - Polska Izba Ochrony Osób i Mienia

Strona www BIP: www.izba ochrona.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


01-234 Warszawa ul.Kasprzaka 29/31

telefon: 0-22 332-23-74
faks: 0-22 3636-61-46

Adres e-mail

zarzad@izba-ochrona.pl

Redakcja

Agnieszka Kula
telefon: 0-22 332-23-74
faks: 0-22 3636-61-46
e-mail: info@ndc.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2028