Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Augustów

Wydruk podmiotu - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Augustów

Strona www BIP : mosir-augustow.pbip.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


16-300 Augustów ul. Tytoniowa 1

telefon: 0-87 643-37-91
faks: 0-87 643-37-91

Adres e-mail

mosiraug@polbox.com

Redakcja

Danuta Stelmaszek
telefon: 0-87 643-37-91
faks: 0-87 643-37-91
e-mail: mosiraug@polbox.comMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:872