Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń mechanicznych OBRUM - Gliwice

Wydruk podmiotu - Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń mechanicznych OBRUM - Gliwice

Strona www BIP: www.obrum.gliwice.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


44-117 Gliwice ul. Toszecka 102

telefon: 0-32 301-92-05
faks: 0-32 279-25-00

Adres e-mail

info@obrum.gliwice.pl

Redakcja

Grzegorz Olech
telefon:
faks: 0-32 279-25-00
e-mail: grzegorz.olech@obrum.gliwice.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2468